Cykl życia produktu - Cykl życia produktu

Cykl życia produktu

Cykl życia produktu

Przedsiębiorstwa mogą starać się z różnymi skutkami przedłużać życie produktu i zwiększać jego rentowność, jednak żaden produkt nie będzie istniał wiecznie. Działania konkurencji polegające na wprowadzaniu nowych, ulepszonych produktów (innowacje, nowe rozwiązania), powodują, że każdy produkt podlega cyklowi życia produktu. Dla każdego etapu cyklu życia produktu przedsiębiorstwa muszą ustalać inną strategię marketingową.

Popytowo-technologiczny cykl życia.

„Myślenie marketingowe nie powinno zaczynać się od produktu lub nawet klasy produktu, ale raczej od potrzeby. Dany produkt jest tylko jednym z wielu rozwiązań umożliwiających zaspokojenie danej potrzeby. Na przykład, ludzie zawsze odczuwali potrzebę umiejętności liczenia i potrzeba ta nasilała się przez wieki. Zmiana w poziomie potrzeb jest wyjaśniana przez krzywą cyklu życia popytu.

W przypadku umiejętności liczenia, fazy dojrzałości i spadku prawdopodobnie jeszcze się nie rozpoczęły. Potrzeba jest zaspokajana przy wykorzystaniu określonej technologii. Potrzeba liczenia była początkowo zaspokajana w drodze liczenia na palcach, następnie przy wykorzystaniu liczydła, a potem kolejno przy zastosowaniu suwaka logarytmicznego, maszyn liczących, ręcznych kalkulatorów i komputerów. Każda nowa technologia na ogół zaspokaja daną potrzebę w doskonalszy sposób. W każdym popytowo-technologicznym cyklu życia można wyróżnić fazy: pojawienia się, gwałtownego wzrostu, wolniejszego wzrostu, dojrzałości i następnie spadku.

W ramach danego cyklu popytowo-technologicznego, pojawia się szereg form produktu zaspokajających daną potrzebę w określonym czasie. Tak na przykład, ręczny kalkulator dostarczył nowej technologii dla prowadzenia obliczeń. Początkowo produkt ten przyjął formę dużego plastikowego pudełka z małym ekranem i cyfrowymi przyciskami i mógł wykonywać tylko cztery funkcje: dodawania, odejmowania, mnożenia i dzielenia. Ta forma przetrwała kilka lat i po niej wprowadzono mniejsze, ręczne kalkulatory, mogące wykonywać dodatkowe funkcje matematyczne. Dzisiejsze formy produktu obejmują kalkulatory o wielkości nie większej niż karta kredytowa. ”

Przedsiębiorstwa, aby skutecznie konkurować muszą podejmować decyzje, w które cieszące się popytem technologie należy inwestować i kiedy przejść na nowe. Współczesne przedsiębiorstwa mają do wyboru różne podlegające zmianom technologie, ale nie mogą we wszystkie z nich inwestować. Muszą założyć, że jedna z nich zwycięży. Mogą zaanga-żować się całkowicie tylko w jedną nową technologię lub w mniejszym stopniu w kilka z nich, przy czym w drugim przypadku najprawdopodobniej nie zostaną liderem. Przywództwo zdobędzie to przedsiębiorstwo, które postawi na wygrywającą technologię.
zdrada
Aktywuj LiveLink #1 Aktywuj LiveLink #2 Aktywuj LiveLink #3 Aktywuj LiveLink #4 Aktywuj LiveLink #5